APOLO dijabole

Moderator: LordOfWar

Post Reply
LordOfWar
Posts: 7
Joined: Wed Apr 29, 2020 10:11 pm

APOLO dijabole

Post by LordOfWar »

NOVO u Panim-u.
Dijabole APOLO
Trenutno u ponudi 4.5mm i 5.5mm u 3 varijante:
Champion (trening nivo)
Premium (viši nivo kvaliteta)
Air Boss (najviši nivo kvaliteta)
Sve je detaljnije postavljeno na našem sajtu panimshop.com
Očekujemo testiranja pa da vidimo svi zajedno rezultate...
Post Reply